Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 「山下有澤」,防山下深處,有敵兵埋伏。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 營商原在謀財,宜和氣,不宜恃氣,宜審利,不宜放利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下行運不正,宜自懲忿。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 忿欲不除,雖有功名,恐不能保其終也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦自咸恒來,女悅而男止,夫婦之道,得其正也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅後有高山,前有深澤,地勢頗險,宜開鑿之使平。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不使氣,不貪財,訟自平矣。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 雙月生女,單月生男。
顯示網友評論 :
第 41 卦 山澤損
卦辭 損:有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用,二簋可用享。
彖曰 損,損下益上,其道上行。損而有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用?二簋可用享﹔二簋應有時。損剛益柔有時,損益盈虛,與時偕行。
象曰 山下有澤,損﹔君子以懲忿窒欲。
上九
  爻辭: 弗損益之,無咎,貞吉,利有攸往,得臣無家。
象曰: 弗損益之,大得志也。
六五
      爻辭: 或益之,十朋之龜弗克違,元吉。
象曰: 六五元吉,自上佑也。
六四
      爻辭: 損其疾,使遄有喜,無咎。
象曰: 損其疾,亦可喜也。
六三
      爻辭: 三人行,則損一人﹔一人行,則得其友。
象曰: 一人行,三則疑也。
九二
  爻辭: 利貞,征凶,弗損益之。
象曰: 九二利貞,中以為志也。
初九
  爻辭: 已事遄往,無咎,酌損之。
象曰: 已事遄往,尚合志也。