Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
山澤損 象曰 山下有澤,損﹔君子以懲忿窒欲。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 「山下有澤」,防山下深處,有敵兵埋伏。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 營商原在謀財,宜和氣,不宜恃氣,宜審利,不宜放利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下行運不正,宜自懲忿。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 忿欲不除,雖有功名,恐不能保其終也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦自咸恒來,女悅而男止,夫婦之道,得其正也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅後有高山,前有深澤,地勢頗險,宜開鑿之使平。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不使氣,不貪財,訟自平矣。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 雙月生女,單月生男。
山澤損 » 象曰
2013/07/01 16:26
《高島斷易》4103-損 象辭
《大象》曰:山下有澤,損,君子以懲忿窒欲。 地以益而成山,即以損而成澤。 山澤本損益之物,不益則山必崩,不損則澤必潤,此卦之所以名[損]也。 在人之易發而難制者、無如忿,易熾而難絕者、無

觀看全文 (323 字)

山澤損 » 象曰
2011/01/19 02:13
《周易正義》4103-損 象辭
[b]●[《象》曰:山下有澤,損。][/b] 山下有澤,損之象也。 [疏]正義曰: 澤在山下,澤卑山高,似澤之自損,以崇山之象也。 [b]●[君子以懲忿窒慾。][/b] 可損之善,莫善忿欲也。

觀看全文 (130 字)