Skip navigation
卦主
山澤損 初九 爻辭 已事遄往,無咎,酌損之。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜速進兵,不可遲緩,輜重糧食,亦須「酌損」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運宜速,審時度勢,宜酌量前行,定可獲利,必無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 已往莫追,目下宜急加勉,自可免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 速往則得,遲緩無成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日迎娶,兩姓好合。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 速尋可得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 須速他遷,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 須速了結罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
山澤損 » 初九爻辭
2011/01/19 16:19
《周易正義》4104-損初九
[b]●[初九:已事遄往,無咎,酌損之。][/b] 損之為道,「損下益上」,損剛益柔,以應其時者也。 居於下極,損剛奉柔,則不可以逸。 處損之始,則不可以盈,事已則往,不敢宴安,乃獲「無咎」也。 剛以

觀看全文 (207 字)