Skip navigation
卦主
山澤損 六五
象曰:六五元吉,自上佑也。
彖曰:損,損下益上,其道上行。損而有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用?二簋可用享﹔二簋應有時。損剛益柔有時,損益盈虛,與時偕行。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍事先卜,其兆大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 財運之來,雖辭不去。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途全盛,可得意外寵遇。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 自天佑之,吉無不利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 天作之合,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 家業興隆,不卜可知。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病愈之後,且可得財,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
山澤損 » 六五
2013/07/02 05:34
《高島斷易》4108-損 六五
六五,或益之十朋之龜,弗克違,元吉。 《象傳》曰:六五元吉,自上祐也。 「十朋之龜」, 元龜長一尺二寸,直二千一百六十,為大貝十朋; 公龜九寸以上,直五百,為牡貝十朋; 侯龜七寸以上

觀看全文 (323 字)

山澤損 » 六五
2011/01/11 17:33
東京豪商某家甲幹某來,曰僕受本店之命,擔任大藏省用務,率數百人以從事。近聞明年大藏省將有改革,此事擬廢,則僕所管數百人,一時皆失其業,實所不忍。今轉謀於某會社,欲援此等人以相當之業,請占其可否?筮得損之中孚。
此爻以陽居五,位得中正,可智足下秉心正直,當久任其事,不必轉而他往也。 「十朋之龜」者,謂將來有意外之幸福也。 今者大藏省有改革之議,其中或損或益,足下別有擔任之務,此數百人,因之得福,亦未可知。

觀看全文 (156 字)