Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 「山下有泽」,防山下深处,有敌兵埋伏。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 营商原在谋财,宜和气,不宜恃气,宜审利,不宜放利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下行运不正,宜自惩忿。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 忿欲不除,虽有功名,恐不能保其终也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦自咸恒来,女悦而男止,夫妇之道,得其正也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅後有高山,前有深泽,地势颇险,宜开凿之使平。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不使气,不贪财,讼自平矣。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 双月生女,单月生男。
显示网友评论 :
第 41 卦 山泽损
卦主
卦辞 损:有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。曷之用,二簋可用享。
彖曰 损,损下益上,其道上行。损而有孚,元吉,无咎,可贞,利有攸往。曷之用?二簋可用享;二簋应有时。损刚益柔有时,损益盈虚,与时偕行。
象曰 山下有泽,损;君子以惩忿窒欲。
上九
  爻辞: 弗损益之,无咎,贞吉,利有攸往,得臣无家。
象曰: 弗损益之,大得志也。
六五
      爻辞: 或益之,十朋之龟弗克违,元吉。
象曰: 六五元吉,自上佑也。
六四
      爻辞: 损其疾,使遄有喜,无咎。
象曰: 损其疾,亦可喜也。
六三
      爻辞: 三人行,则损一人;一人行,则得其友。
象曰: 一人行,三则疑也。
九二
  爻辞: 利贞,征凶,弗损益之。
象曰: 九二利贞,中以为志也。
初九
  爻辞: 已事遄往,无咎,酌损之。
象曰: 已事遄往,尚合志也。