Skip navigation
卦主
山澤損 上九
象曰:弗損益之,大得志也。
彖曰:損,損下益上,其道上行。損而有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用?二簋可用享﹔二簋應有時。損剛益柔有時,損益盈虛,與時偕行。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍隊不須添減,率此以往,攻克戰勝,無往不利,可「大得志也」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 貨價無甚上落,往售皆可獲利,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下絕無窒礙,所往皆利,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 目下即可得志。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外大吉,一時未必歸家。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅不必改造,自得吉利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 當出外求醫,無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
山澤損 » 上九
2013/07/02 05:35
《高島斷易》4109- 損上九
上九,弗損益之,无咎,貞吉,利有攸往,得臣无家。 《象傳》曰:弗損益之,大得志也。 此爻居[損]之極,不可復損也,曰:「弗損益之」,其辭與二同,其義與二別。 上與三應,三處當損之位,人或

觀看全文 (361 字)

山澤損 » 上九
2011/01/11 17:37
明治九年,長崎商人大浦阿啟與神代某來,曰:「前自驛遞局,借與橫濱製鐵所,從事船舶修繕費用,後因得不償失,大被虧損。計將返納於驛遞局,或轉讓與他人。兩者未決,請占其孰可?」筮得損之臨。
此爻為損之極,今後更無所損,不損則必有所益,故其辭曰「弗損益之,無咎,貞吉,利有攸往」也。 二友信之,遂決計續承其業,翌年有西南之役,船舶繁多,大得利益云。

觀看全文 (63 字)