Skip navigation
專業論命首選:論命平台
卦主
山澤損 初九
象曰:已事遄往,尚合志也。
彖曰:損,損下益上,其道上行。損而有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用?二簋可用享﹔二簋應有時。損剛益柔有時,損益盈虛,與時偕行。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜速進兵,不可遲緩,輜重糧食,亦須「酌損」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運宜速,審時度勢,宜酌量前行,定可獲利,必無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 已往莫追,目下宜急加勉,自可免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 速往則得,遲緩無成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日迎娶,兩姓好合。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 速尋可得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 須速他遷,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 須速了結罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
山澤損 » 初九
2013/07/01 16:27
《高島斷易》4104-損 初九
初九,已事遄往,无咎,酌損之。 《象傳》曰:已事遄往,尚合志也。 初爻處卦之始,即為謀事之始也。 「已事」者,已其事也,即艮止之意;「遄往」者,遄,速也。 事既可已,即當「遄往

觀看全文 (292 字)

山澤損 » 初九
2011/01/11 03:13
友人某來曰:「有朋友以急需借金,請占後日利害。」筮得損之蒙。
爻居內卦,又在初位,內卦為兌,兌為口,有開口求人之象。爻辭曰:「已事遄往,無咎」,謂當此時處困難,宜拋棄其事,趕急前往,以求救援,得季布之千金一諾,斯可無咎矣。「酌損之」者,謂其所借金數,或有不足,又

觀看全文 (126 字)