Skip navigation
卦主
山澤損 初九 象曰 已事遄往,尚合志也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜速進兵,不可遲緩,輜重糧食,亦須「酌損」。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 販運宜速,審時度勢,宜酌量前行,定可獲利,必無咎也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 已往莫追,目下宜急加勉,自可免咎。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 速往則得,遲緩無成。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日迎娶,兩姓好合。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 速尋可得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 須速他遷,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 須速了結罷訟。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
山澤損 » 初九象曰
2011/01/19 16:20
《周易正義》4105-損初九 象辭
[b]●[《象》曰:「已事遄往」,尚合志也。][/b] 尚合於志,欲速往也。 [疏]正義曰: 「尚合志」者,尚,庶幾也。 所以竟事速往,庶幾與上合志也。

觀看全文 (50 字)