Skip navigation
卦主
山澤損 卦辭 損:有孚,元吉,無咎,可貞,利有攸往。曷之用,二簋可用享。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 「山下有澤」,防山下深處,有敵兵埋伏。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 營商原在謀財,宜和氣,不宜恃氣,宜審利,不宜放利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下行運不正,宜自懲忿。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 忿欲不除,雖有功名,恐不能保其終也。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦自咸恒來,女悅而男止,夫婦之道,得其正也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 不得。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅後有高山,前有深澤,地勢頗險,宜開鑿之使平。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不使氣,不貪財,訟自平矣。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 雙月生女,單月生男。
山澤損 » 卦辭
2013/07/02 05:25
《高島斷易》4101-損 卦辭
卦體上山下澤, 山高也,高者愈高,謂之益上; 澤卑也,卑者愈卑,謂之損下。故 下不可損,[損]在下而[益]在上,謂之[損]。 下本當益,[益]在下而[損]在上,謂之[益]。 損益之理固相

觀看全文 (304 字)

山澤損 » 卦辭
2011/01/19 16:06
《周易正義》4101-損 卦辭
●[兌下艮上。] [b]●[損:有孚,元吉,無咎可貞,利有攸往。曷之用?二簋可用享。][/b] [疏]「損有孚」至「可用享」。 ○正義曰: 「損」者,減損之名,此卦明損下益上,故謂之「損」。 「損」

觀看全文 (303 字)