Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 坤為地,為眾,勢者有力之稱。在行軍,既得其地,復得其勢,又得其眾,宜乎攻無不克矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤為富,為財,為積,為聚,皆營商吉兆也。曰厚德載物,德者得也,可必得滿載而歸。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 上者能法坤德之厚,積厚流光,自得聲名顯遠。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坤順也,柔順而已,地道也,即婦道也,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 知此宅勝占地勢,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
坤為地 » 用六
2013/07/24 19:41
《高島斷易》0210-坤 用六
用六,利永貞。 《象傳》曰:用六永貞,以大終也。 用六之義,己示之卷首。 「永」者,長也、遠也。[坤卦]之象純陰,為臣妻之義, 在人事則柔順貞正,而悠久有恆,不變其志,可以從君從夫

觀看全文 (278 字)

坤為地 » 上六
2013/07/24 19:40
《高島斷易》0209-坤 上六
上六,龍戰于野,其血玄黃。 《象傳》曰:龍戰于野,其道窮也。 上爻居全卦之終,是陰邪極盛之時,變而為[剝],則有一陽與五陰相戰之象。 是以初六履厢之始,聖人諄諄警其將至堅冰。 夫陰

觀看全文 (453 字)

坤為地 » 六五
2013/07/24 19:39
《高島斷易》0208-坤 六五
六五,黃裳,元吉。 《象傳》曰:黃裳,元吉,文在中也。 黃屬中央,土色也;裳,下服;黃,中色;守中而居下,為臣下之象。 蓋此爻以柔德居五尊位,或女後南面聽政,或如伊周之輔主攝政者也。

觀看全文 (500 字)

坤為地 » 六四
2013/07/24 19:38
《高島斷易》0207-坤 六四
六四,括囊,无咎,无譽。 《象傳》曰:括囊,无咎,慎不害也。 四爻雖柔順得正,而居失其中,故不足以有為也。 四居近五之位,而兩柔不相得,上下閉隔,是大臣不信於君之象也。 當此之

觀看全文 (385 字)

坤為地 » 六三
2013/07/24 19:38
《高島斷易》0206-坤 六三
六三,含章可貞,或從王事,無成有終。 《象傳》曰:含章可貞,以時發也。或從王事,知光大也。 三爻不中不正,而居內卦之極,改革之地,其心術行為,不能無不中不正之失; 且柔順之臣,與六五之君

觀看全文 (616 字)