Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
坤為地 六四
象曰:括囊無咎,慎不害也。
彖曰:至哉坤元,萬物資生,乃順承天。坤厚載物,德合無疆。含弘光大,品物咸亨。牝馬地類,行地無疆,柔順利貞。君子攸行,先迷失道,後順得常。西南得朋,乃與類行﹔東北喪朋,乃終有慶。安貞之吉,應地無疆。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 六四重陰,當閉塞之時,雖有智,囊其才,無所施其計謀也,是宜閉關不戰,如囊之括其口,斯無咎矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 四巽爻,巽為商,為利,巽「近利市三倍」之謂也。兹爻曰「括囊」,是明亦閉囊之象,知必昔日得利,財已入囊,不使復出也故曰「括囊。无咎。无譽。」。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 四重卦,動當否位,文言曰「天地閉」,「括囊」者,閉口也。天地且閉,何有於功名?若妄意干進求名,適足致禍,有譽反有咎矣。宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 六四以陰居陰,履非中正,是宅必在山谷幽僻之處,宜隱遁者居之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,或得孿生二女。
坤為地 » 六四
2013/07/24 19:38
《高島斷易》0207-坤 六四
六四,括囊,无咎,无譽。 《象傳》曰:括囊,无咎,慎不害也。 四爻雖柔順得正,而居失其中,故不足以有為也。 四居近五之位,而兩柔不相得,上下閉隔,是大臣不信於君之象也。 當此之

觀看全文 (385 字)

坤為地 » 六四
2011/01/04 23:24
明治十二年一月,邂逅大阪五代友厚氏,氏請占本年商務,筮得坤之豫。
坤主利之卦,有群聚爭利之像。四爻以陰居陰,不可進而為事也,故本年宜退守,不宜擴張商業。爻辭曰「括囊」者,括財囊之口,不可出財貨也。故「括囊」則無損益,開囊便多失。囑慎勿著手商事。 五代氏有感此占。然

觀看全文 (105 字)