Skip navigation
卦主
火水未濟 九四
象曰:貞吉悔亡,志行也。
彖曰:未濟,亨﹔柔得中也。小狐汔濟,未出中也。濡其尾,無攸利;不續終也。雖不當位,剛柔應也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 率軍遠征,奏凱而還,得以榮邀賜命。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 行商遠出,財利豐盈。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 有此大運,「貞吉悔亡」,名利俱全。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 聲名遠震,得承天寵。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 三年可成。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 「鬼方」二字不祥,三年後恐難保。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 貞吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
火水未濟 » 九四
2013/09/13 20:12
《高島斷易》6407-未濟 九四
九四,貞吉,悔亡。震用伐鬼方,三年有賞於大國。 《象傳》曰:貞吉,悔亡,志行也。 [未濟]濟在四,[既濟]濟在三,[未濟]之四,即[既濟]之三, 故爻辭皆曰「伐鬼方。」 三居[離]

觀看全文 (333 字)

火水未濟 » 九四
2011/01/07 19:16
明治二十七年(1894)冬至,謹占二十八年聖運,筮得未濟之蒙。
四爻當內外之交,出坎入離,為脫險難而進文明,是由未濟而抵既濟也。 今占得四爻,爻曰「震用伐鬼方」,是為征清之役,必得全勝也。 「三年」者,謂戰役之久;「有賞於大國」者,謂奏凱行賞也。 廟算之精,聖武之顯,遠過湯武,洵可謂萬年有道之天子也。

觀看全文 (94 字)

火水未濟 » 九四
2011/01/07 19:12
友人某來請占氣運,筮得未濟之蒙。
此卦下三爻為未濟之時,上三爻為既濟之時,今占得四爻,知年來困苦之事,漸次可奏成功,謂之「貞吉,悔亡」。 「震用伐鬼方,三年有賞於大國」者,知君於此三年中,得以威名遠揚,賞賜榮膺,為生平業成志滿之時也。

觀看全文 (82 字)