Skip navigation
卦主
火水未濟 六三
象曰:未濟征凶,位不當也。
彖曰:未濟,亨﹔柔得中也。小狐汔濟,未出中也。濡其尾,無攸利;不續終也。雖不當位,剛柔應也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜會集海軍,水陸并進,則凶者吉矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 以舟運為利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 宜鎮靜待時,躁動則凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有涉川作楫之材。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 詩云「造舟為梁,親迎於渭」,迎娶則吉,往贅則凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 艮為狐,病由狐祟所致,宜涉川以避。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
火水未濟 » 六三
2013/09/14 09:11
《高島斷易》6406-未濟 六三
六三,未濟,征凶,利涉大川。 《象傳》曰:未濟,征凶,位不當也。 三爻以陰居陽,當內外卦之交,首尾俱不著岸,故爻曰「未濟」。 專以卦名歸之,謂[未濟]之所以[未濟]者,在此爻也。

觀看全文 (339 字)

火水未濟 » 六三
2011/01/08 09:11
三十年(1897),占眾議院氣運,筮得未濟之鼎。
此卦火上水下,水火不相為用,故曰「未濟」。 三爻居上下內外之交,出坎入離,正當未濟之時,是以爻辭直曰「未濟」。曰「征凶」者,指初之濡尾也;曰「利涉」者,指二之曳輪也,為利為凶,任人自為之耳。

觀看全文 (287 字)