Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯營山上,地位過高,進退俱難。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 因一時價值過高,不合時宜,買賣均難。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途清高,有不屑於同流合汙之概。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 以其不諧時俗,反為人忌。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 想是老夫女妻,年歲相去過遠。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是過寒過熱之症,須調劑得中。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅想在高山。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
雷山小過 » 上六
2013/09/15 03:36
《高島斷易》6209-小過 上六
上六,弗遇過之,飛鳥離之,凶,是謂災眚。 《象傳》曰:弗遇過之,已亢也。 上爻重陰不中,居全卦之極,上與初為終始,故初曰「飛鳥」,上亦曰「飛鳥」。 四曰「弗過遇之」,上曰「弗遇過之」

觀看全文 (271 字)

雷山小過 » 六五
2013/09/15 03:35
《高島斷易》6208-小過 六五
六五,密雲不雨,自我西郊,公弋取彼在穴。 《象傳》曰:密雲不雨,已上也。 「密雲不雨」,與[小畜]《彖》辭同, 言其不能濟大事,即《彖》辭所云「不可大事」之義也。 六五以陰居尊,陰

觀看全文 (413 字)

雷山小過 » 九四
2013/09/15 03:34
《高島斷易》6207-小過 九四
九四,無咎,弗過遇之,往厲必戒,勿用永貞。 《象傳》曰:弗過遇之,位不當也。往厲必戒,終不可長也。 四亦陽剛不中,四處外卦之下,以剛居柔,非若三之重剛在上也,故「無咎」。 「弗過遇之

觀看全文 (332 字)

雷山小過 » 九三
2013/09/15 03:34
《高島斷易》6206-小過 九三
九三,弗過防之,從或戕之,凶。 《象傳》曰:從或戕之,凶如何也。 三處下卦之上,重剛不中,《彖》所謂「不可大事」者,三四當之。 且三為多凶之地,過將焉往?故爻曰:「弗過。」 卦

觀看全文 (279 字)

雷山小過 » 六二
2013/09/15 03:33
《高島斷易》6205-小過 六二
六二,過其祖,遇其妣,不及其君,遇其臣,無咎。 《象傳》曰:不及其君,臣不可過也。 《易》例,陰陽相應,為君臣、為夫婦,取其配偶; 無應者,或為父子、或為等夷、或為嫡媵、或為妣婦,取其同

觀看全文 (403 字)