Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 澤有水,富饒之象。法制既精,議論亦確,無不獲利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 節制之軍,登高涉險,可守可成。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 品行端正,律度精詳,有魚龍得水之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 宅臨大澤,家道富有,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途中正,財源富有,惟宜外節出納,內節身心,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 坎男兌女,水澤相成,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病宜節飲食,慎行動。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
水澤節 » 上六
2013/09/14 13:18
《高島斷易》6009-節 上六
上六,苦節,貞凶,悔亡。 《象傳》曰:苦節,貞凶,其道窮也。 六重陰不中,居[節]之極,是過節者。 《爾雅》:「鹵,鹹苦也。」 [坎]為水,潤下作鹹。[兌]為剛鹵,是味之苦者也

觀看全文 (298 字)

水澤節 » 九五
2013/09/14 13:17
《高島斷易》6008-節 九五
九五,甘節,吉。往有尚。 《象傳》曰:甘節之吉,居位中也。 五居尊位,為[節]之主,《象》所謂「當位以節,中正以通。」唯五當之。 《彖》首戒「苦節,不可貞」,反苦為甘,其道必貞,貞則

觀看全文 (359 字)

水澤節 » 六四
2013/09/14 13:16
《高島斷易》6007-節 六四
六四,安節,亨。 《象傳》曰:安節之亨,承上道也。 四本[坤]體,[坤]為安,故曰「安」。 居[坎]之始,[坎]為險,以[兌]節之,斯得化險為安,故曰「安節」。 「安節」者,安

觀看全文 (279 字)

水澤節 » 六三
2013/09/14 13:15
《高島斷易》6006-節 六三
六三,不節若,則嗟若,無咎。 《象傳》曰:不節之嗟,又誰咎也? 三居[兌]之上,上盡開口,為漏澤,不節之象。 蓋[兌]澤至三,[坎]水既盈,一時任意挹取,不知節省,至後將不繼,不免咨

觀看全文 (251 字)

水澤節 » 九二
2013/09/14 13:15
《高島斷易》6005-節 九二
九二,不出門庭,凶。 《象傳》曰:不出門庭,凶,失時極也。 戶在內,門在外,初為戶,二為門,由內而外也。 初為內,[坎]水始至,塞之以防其漏; 二則漸至於外,水既盛,宜通之,而猶曰

觀看全文 (310 字)