Skip navigation
專業論命首選:論命平台
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜平地架列木梯,可登高攻城。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 積累錙銖,再可漸成富饒巨室。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 得春生之氣,運途當日進日盛。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有指日高升之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅初時低小,近將改造大廈。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝木春旺之症,若不順氣寬養,勢將日積日重,頗為可危。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一路順風,且積蓄頗豐。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 貨價 有逐步騰貴之象。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 秋收 風調雨順,年谷豐登。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 順為婦德,有以妾作嫡之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
地風升 » 上六
2013/09/01 23:55
《高島斷易》4609-升 上六
上六,冥升,利於不息之貞。 《象傳》曰:冥升在上,消不富也。 上居[坤]之極,升至於上,升無可升矣。 如日之升,朝而日出,晝而日中,暮而日入, 「冥」,則昏暮也,[坤]為冥,故曰「

觀看全文 (282 字)

地風升 » 六五
2013/09/01 23:52
《高島斷易》4608-升 六五
六五,貞吉,升階。 《象傳》曰:貞吉,升階,大得志也。 五以[坤]德居中,位極其尊,《象傳》所稱「君子以順德,積小以高大」,唯五當之。 「階」,天子之阼階也,升之於階,尊之至焉。

觀看全文 (293 字)

地風升 » 六四
2013/09/01 23:51
《高島斷易》4607-升 六四
六四,王用亨于岐山,吉,無咎。 《象傳》曰:王用亨于岐山,順事也。 岐山為周發祥之地,太王遷之,文王康之,時告祭喬嶽,岐山當必在其內也。 蓋天子祭天地,諸侯祭其境內之山川。 「

觀看全文 (279 字)

地風升 » 九三
2013/09/01 23:51
《高島斷易》4606-升 九三
九三,升虛邑。 《象傳》曰:升虛邑,無所疑也。 [升]之三,[巽]之終,[坤]之始也,[坤]為虛,亦為邑,故曰「升虛邑。」 《說文》:「虛,大邱。九夫為井,四井為邑,四邑為邱。」

觀看全文 (334 字)

地風升 » 九二
2013/09/01 23:50
《高島斷易》4605-升 九二
九二,孚乃利用禴,無咎。 《象傳》曰:九二之孚,有喜也。 二居[巽]之中,備剛中之德,即為「用見」之「大人」。 初欲升五,必先歷二,以求孚於二也。 古者求賢審官,得人則告諸宗廟

觀看全文 (311 字)