Skip navigation
卦主
雷地豫 九四
象曰:由豫,大有得﹔志大行也。
彖曰:豫,剛應而志行,順以動,豫。豫,順以動,故天地如之,而況建侯行師乎?天地以順動,故日月不過,而四時不忒﹔聖人以順動,則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 即卜彈冠之慶。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 會萃眾貨,大得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下正大運方通。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 由此罷訟,兩造豫悅。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 門庭預順,得財得福,大有之家。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 必主滿載歸來。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 由此前行,一路順風,大得喜悅,可「勿疑」也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 即得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,易長易成,且主貴。
雷地豫 » 九四
2013/09/02 02:08
《高島斷易》1607-豫 九四
九四,由豫,大有得。勿疑,朋盍簪。 《象傳》曰:由豫,大有得,志大行也。 九四以一剛統率眾陰,為一卦之主,凡眾陰所豫,皆由九四之豫而為豫,故曰「由豫」。 四近五,居大臣之位,承柔之君

觀看全文 (425 字)

雷地豫 » 九四
2011/01/12 17:37
明治二十八年(1895)四月九日,占我國與清國和議之談判,筮得豫之坤。
此卦雷出地奮,有威武和樂之象。 今占四爻,爻辭「由豫,大有得」,蓋謂兩國和議,成後大得有為,豫順之休,由此來也。 又曰「勿疑,朋盍簪」,謂從此兩無猜疑,如唇依齒,並將合宇內友邦而同歡,猶簪之貫萬縷

觀看全文 (143 字)

雷地豫 » 九四
2011/01/12 17:35
一日縉紳某來,請占某貴顯氣運,筮得豫之坤。
此卦春雷得氣,奮出地上,有掃除穢陰,啟發陽和之象。擬之國家,必是袪讒進賢,能致太平之碩輔也。 此爻九四一陽,居執政之大位,負國之重任,上承君德,下集群才,斯得大行其志,以啟豫順之休也。 今占某貴顯

觀看全文 (175 字)