Skip navigation
卦主
雷地豫 六五 象曰:六五貞疾,乘剛也。恆不死,中未亡也。
彖曰:豫,剛應而志行,順以動,豫。豫,順以動,故天地如之,而況建侯行師乎?天地以順動,故日月不過,而四時不忒﹔聖人以順動,則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉!
雷地豫 » 六五
2011/01/12 03:39
相識之富豪某,請占其氣運,筮得豫之萃。

此卦就一家而論,有家產殷富之象。九四一陽擅權,上下五陰皆應之,如一家之中,舊管家統轄家政,主人居虛位而已。 今足下為海內屈指富豪,承累世之舊業,專任一能事管家,統轄事務,主人不得自主,而反受其所制,雖豫樂而不能自由,其狀恰如宿疾在身,心甚怏怏。幸守此祖宗遺規,不致損墜,謂之「貞疾,恆不死」。

回應與討論