Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火風鼎 九四 象曰:覆公餗,信如何也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
火風鼎 » 九四
2011/01/09 17:12
明治十五年(1882)七月,朝鮮國京城內變,殺戮大臣,並逐我公使,盡由其大院君之唆使也。飛報達我國,朝野為之騷然,某貴顯過舍,請占,筮得鼎之蠱。

鼎三足,象三公,折足則三公有變,正今日朝鮮之謂也。 四位近五,是為君之近臣,有獨攬大權之象,《繫辭傳》所謂「德薄而位尊,智小而謀大,力小而任重,鮮不及矣」,大院君當之焉。 「覆公餗」者,餗,鼎之實也,足折,則鼎中之實,傾覆無餘,言朝鮮變起,其府庫之資財,必皆耗散矣。 「其形渥」者,形渥讀作刑剭,謂重刑也。大院君以君父之尊,縱得免刑,恐遭幽辱。 四爻變則為蠱,蠱者惑也,三蟲在皿,有互相吞噬之象,是即開化、守舊、事大三黨,互相軋轢而起釁。幸朝鮮當陛賢明,得九二賢臣相輔,不至覆國,幸矣! 貴顯聽之,唯唯而去。後大院君果為清所幽,國王親政。

回應與討論