Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火風鼎 初六 象曰:鼎顛趾,未悖也。利出否,以從貴也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
火風鼎 » 初六
2011/01/08 23:07
縉紳某來,請占伊夫人之病,筮得鼎之大有。

爻辭為「顛趾」「出否」,是因鼎中有積污,倒鼎而出之也。

論之病體,問胸有積塊,宜下瀉之,在婦科或有血瘀等患,當破血以下之,不可做懷孕論也。

今占夫人之症,得此爻象,知其病在子宮,因房事過度,子宮受損,宿穢未清,急宜調治,用法洗滌。但治療後,防生育有礙,須另覓小妾,據爻象必有貴子,可得。

縉紳感悟,果續妾,而得子。

回應與討論