Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 财利丰盛,但需公平谨守,否则恐有讼狱牵连。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雷电皆至,见兵威显赫,声势远扬,攻战必克。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 雷电有威名发达之象,宜任刑官。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅向东南,财气颇丰。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 气运旺盛,但当丰不忘歉,斯丰可长保矣。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 世称雷为公,电为母,是天合也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火上升之症,宜泄肝泻火之剂,尤宜静养。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 皆速追究,可得。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 防有讼事纠缠。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 单月生男,双月生女。
显示网友评论 :
第 55 卦 雷火丰
卦主
卦辞 丰:亨,王假之,勿忧,宜日中。
彖曰 丰,大也。明以动,故丰。王假之,尚大也。勿忧宜日中,宜照天下也。日中则昃,月盈则食,天地盈虚,与时消息,而况人于人乎?况于鬼神乎?
象曰 雷电皆至,丰;君子以折狱致刑。
上六
      爻辞: 丰其屋,蔀其家,窥其户,阒其无人,三岁不觌,凶。
象曰: 丰其屋,天际翔也。窥其户,阒其无人,自藏也。
六五
      爻辞: 来章,有庆誉,吉。
象曰: 六五之吉,有庆也。
九四
  爻辞: 丰其蔀,日中见斗,遇其夷主,吉。
象曰: 丰其蔀,位不当也。日中见斗,幽不明也。遇其夷主,吉;行也。
九三
  爻辞: 丰其沛,日中见昧,折其右肱,无咎。
象曰: 丰其沛,不可大事也。折其右肱,终不可用也。
六二
      爻辞: 丰其蔀,日中见斗,往得疑疾,有孚发若,吉。
象曰: 有孚发若,信以发志也。
初九
  爻辞: 遇其配主,虽旬无咎,往有尚。
象曰: 虽旬无咎,过旬灾也。