Skip navigation
卦主
雷火丰 上六
象曰:豐其屋,天際翔也。窺其戶,闃其無人,自藏也。
彖曰:豐,大也。明以動,故豐。王假之,尚大也。勿憂宜日中,宜照天下也。日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況人於人乎?況於鬼神乎?
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 货物空存,无人经理,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 营垒空虚,败亡之象。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 身既不保,名于何有。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 有屋无人,大凶之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 凶。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 命不久矣,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 田园虽富,必是破落之户,人烟稀少,凶。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 归聚无期。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男,防不育。