Skip navigation
卦主
火风鼎 上九
象曰:玉鉉在上,剛柔節也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 六师既张,进无不克,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 美玉待沽,其价必善,无往不利也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 温润和平,无往不利。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 位趋鼎铉.大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 如金如玉,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 恐是耳痛之症。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅地位甚高,大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。