Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 践主帅之位,率三军之命,正有如火如荼之势,马到成功,此其时也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不劳而获也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日进日上之象,大可成事立业。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火势正旺,一时未得罢休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 贵不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻为相生,鼎为重器,必是正配,又得内助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上冲之症,宜以泄肝顺气治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之灾,宜谨慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 50 卦 火风鼎
卦主
卦辞 鼎:元吉,亨。
彖曰 鼎,象也。以木巽火,亨饪也。圣人亨以享上帝,而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明,柔进而上行,得中而应乎刚,是以元亨。
象曰 木上有火,鼎;君子以正位凝命。
上九
  爻辞: 鼎玉铉,大吉,无不利。
象曰: 玉铉在上,刚柔节也。
六五
      爻辞: 鼎黄耳金铉,利贞。
象曰: 鼎黄耳,中以为实也。
九四
  爻辞: 鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。
象曰: 覆公餗,信如何也。
九三
  爻辞: 鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨亏悔,终吉。
象曰: 鼎耳革,失其义也。
九二
  爻辞: 鼎有实,我仇有疾,不我能即,吉。
象曰: 鼎有实,慎所之也。我仇有疾,终无尤也。
初六
      爻辞: 鼎颠趾,利出否,得妾以其子,无咎。
象曰: 鼎颠趾,未悖也。利出否,以从贵也。