Skip navigation
命理網大師為您親自解讀2019流年運勢
卦主
火风鼎 九四
象曰:覆公餗,信如何也。
彖曰:鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 有损兵折将之祸。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 资财覆灭,且有身命之忧。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途颠覆,小则损折,大则刑戮,甚为可惧。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 凶。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 未成者难望,已成者必败。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 必男女均有足疾,且於家道不利。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是足上患疮,难保完体。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 有栋折榱摧之患。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,防有残疾。