Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
泽雷随 六三
象曰:系丈夫,志舍下也。
彖曰:隨,剛來而下柔,動而說,隨。大亨貞,無咎,而天下隨時,隨之時義大矣哉!
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 主生擒敌将,必得大捷。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 小往大来,必得利益。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下交正运,求财求名,无不如意。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 家道丰富,但防小儿辈有灾。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 大人无妨,小人恐有不利。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 主结高亲。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 恐生而不育。