Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜退守,明年当小有功,必俟六年,斯敌皆就縳矣。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 有货一时难售,来春可获利。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 目下气运平常,宜暂时晦藏,明年利于远行,至第五年则可得利。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 恐有牢狱之灾,明年又防征役远行。凶。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 防有伏怪,夜间致多惊惧。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即归。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 出行 以明年为利。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 宜在枕席间觅之。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 17 卦 泽雷随
卦主
卦辞 随:元亨利贞,无咎。
彖曰 随,刚来而下柔,动而说,随。大亨贞,无咎,而天下随时,随之时义大矣哉!
象曰 泽中有雷,随;君子以向晦入宴息。
上六
      爻辞: 拘系之,乃从维之。王用亨于西山。
象曰: 拘系之,上穷也。
九五
  爻辞: 孚于嘉,吉。
象曰: 孚于嘉,吉;位正中也。
九四
  爻辞: 随有获,贞凶。有孚在道,以明,何咎。
象曰: 随有获,其义凶也。有孚在道,明功也。
六三
      爻辞: 系丈夫,失小子。随有求得,利居贞。
象曰: 系丈夫,志舍下也。
六二
      爻辞: 系小子,失丈夫。
象曰: 系小子,弗兼与也。
初九
  爻辞: 官有渝,贞吉。出门交有功。
象曰: 官有渝,从正吉也。出门交有功,不失也。