Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 资财既竭,时事又违,爻取往凶来吉,不如归来,得可免困。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 是为孤城危急之时,唯竭力图存,生死在所不计也。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 名成则身难保,身存则名恐败,唯善自处之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅中有枯井,防致损命。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 困穷至此,宜自安命。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 彖曰「刚揜」,男必夭命,女必守寡,易位为节,女必能守节成名。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 肾水亏弱,症象已危。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 不特讼不能直,且防因讼损命。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 在外困苦不堪,且有生命之忧。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 坠入深潭之下,不可复得。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 47 卦 泽水困
卦主
卦辞 困:亨,贞,大人吉,无咎,有言不信。
彖曰 困,刚掩也。险以说,困而不失其所,亨;其唯君子乎?贞大人吉,以刚中也。有言不信,尚口乃穷也。
象曰 泽无水,困;君子以致命遂志。
上六
      爻辞: 困于葛藟,于臲卼,曰动悔。有悔,征吉。
象曰: 困于葛臲卼,未当也。动悔,有悔吉,行也。
九五
  爻辞: 劓刖,困于赤绂,乃徐有说,利用祭祀。
象曰: 劓刖,志未得也。乃徐有说,以中直也。利用祭祀,受福也。
九四
  爻辞: 来徐徐,困于金车,吝,有终。
象曰: 来徐徐,志在下也。虽不当位,有与也。
六三
      爻辞: 困于石,据于蒺藜,入于其宫,不见其妻,凶。
象曰: 据于蒺藜,乘刚也。入于其宫,不见其妻,不祥也。
九二
  爻辞: 困于酒食,朱绂方来,利用亨祀,征凶,无咎。
象曰: 困于酒食,中有庆也。
初六
      爻辞: 臀困于株木,入于幽谷,三岁不觌。
象曰: 入于幽谷,幽不明也。