Skip navigation
徽章列表
使用本站時辰確認程式或真太陽時程式,謹慎確認時辰@2016-06-13 12:20
謹慎
使用本站占星排盤@2013-08-01 17:56
觀星人
每日最多話@2011-09-23 00:10
長舌
??????@2011-09-22 23:00
??
使用本站紫微斗數排盤@2011-07-17 13:25
斗數使用者
使用本站易卦排盤或梅花易排盤@2011-06-20 20:31
算卦者
使用本站新版八字排盤@2011-06-07 00:54
八字使用者
易經的評論被他人投下正評@2011-04-08 22:27
初級評論員
觀看全部徽章
地天泰 » 六五卦象
2011/01/10 15:57
有相識豪富某來,請占家政氣運,筮得泰之需。
此卦上下通氣之象,主從相應,家政安泰之時也。 今筮得第五爻,尊府之財產,相承舊業,足下性質良善,家教完全,但於方今之時勢,未免礙於通達。今得第二爻為之經理,能負擔一切事務,忠實可靠,故家政整理,商運

觀看全文 (144 字)

地天泰 » 六四卦象
2011/01/10 15:55
東京豪商某氏甲干某來,告曰:「維新以來,商況大變,主家遂赴衰運,欲建維持之策,不得方向,如何而可?請筮一卦。」筮得泰之大壯。
此卦天氣下降,地精上升,上下安泰,共守舊規而耽安樂,無事之時也。 足下今所占問,無論主人及經理夥友,皆唯知株守舊法,依向來之規則,不知隨時而變遷。 近今宇內各國通商,商業亦隨而更新,彼家信用舊人,

觀看全文 (262 字)

地天泰 » 九三卦象
2011/01/10 15:50
明治十八年(1885),奉故三條相公之命,占公氣運於濱離宮,筮得泰之大壯。此時陪從者,為武者小路君、福澤重香君兩氏。
此卦太陽之火氣,透徹地下,地精為之蒸發,天地之精氣相交,萬物發育,國家安泰之象也。 擬之國家,政府之恩惠,透徹下民,下民之情志,上達政府,君能信任臣,臣能服從君,故曰泰。 然泰之極,變而為否,是陰

觀看全文 (293 字)