Skip navigation
甲午戰爭(日稱日清戰爭;又稱第一次中日戰爭)是大清帝國和大日本帝國之間為爭奪朝鮮半島控制權而爆發的一場戰爭。由於發生年為1894年,即清光緒二十年,干支為甲午,史稱「甲午戰爭」。 [b]起因[/b]
天火同人 » 九五卦象
2011/01/17 07:06
明治二十八年(1895)四月,我國與清國講和約成,將遣大使於清國芝罘,交換條約,時法、德、俄三國,聯合告我以不可久占遼東,且聚戰艦於芝罘,有動輒起事之勢…
明治二十八年(1895)四月,我國與清國講和約成,將遣大使於清國芝罘,交換條約,時法、德、俄三國,聯合告我以不可久占遼東,且聚戰艦於芝罘,有動輒起事之勢,上下心頗不安。各大臣及機密顧問官等,皆趕西京,

觀看全文 (698 字)

火雷噬嗑 » 六五卦象
2011/01/15 04:36
明治二十七年(1894)十二月,我海陸軍在清國山東省威海衛,清國軍艦據守要地防禦,我軍艦在港外,炮擊不得宜。是月二十日,余偶會土方宮內大臣於汽車中,大臣問余以威海衛戰況,余筮得噬嗑之無妄。
此卦為「頤中有物」之象,今清兵懲過日之敗,退守僻地,我海陸兵包圍清軍海軍,猶頤中有物也。今占得五爻,戰機正熟,擊敵之堅,可有意外之獲也。謂之「噬乾肉,得黃金」。雖所行為險,可保無害,謂之「貞厲,無咎」

觀看全文 (126 字)

澤風大過 » 上六卦象
2011/01/14 03:40
明治二十八年(1895),占我國與法國交際,筮得大過之姤。
上爻居外卦之極,殆謂外交既平以後,又將別起一波乎? 爻辭曰「過涉滅頂,凶」,我國自過海遠征,清國戰敗,我軍即此凱旋。就爻象觀之,或者他國謂我剛強過甚,將有出而干涉其事者,亦未可知也。 後果有俄、法

觀看全文 (116 字)

澤風大過 » 九二卦象
2011/01/14 03:26
明治三十一年(1898),占我國與清國交際,筮得大過之咸。
此卦兌上巽下,兌為金,為澤,屬正西;巽為風,為木,屬東南;金來剋木,顯見西來侵奪東南,《象》曰「澤滅木」,是其兆也。 今占得二爻,二爻以陽處陰,爻辭謂「枯楊生稊」,楊即巽木,為澤所滅,故「枯」。「枯

觀看全文 (329 字)

澤風大過 » 九二卦象
2011/01/14 03:17
明治二十七年(1894)十二月,我軍入海城,有敵將宋慶乘雪中通路,屢來逆襲挑戰,海城幾危。筮得大過之咸。
此卦合上下二卦,有坎險之象,是兩軍共履困難。今爻辭曰「枯楊生稊」,楊以冬枯春生,必待春暖,我軍乃可突擊。「老夫得其女妻,無不利」,是我師既老,必得新來之兵,發助壯氣,可以制勝也。 後果有第二軍精兵新

觀看全文 (128 字)