Skip navigation
火天大有 » 九二卦象
2011/01/15 05:28
明治二年(1869),友人來請占某貴顯氣運,筮得大有之離。
此卦六五一陰居君位,統御五陽。內卦為乾,乾綱獨攬,正大之象;外卦為離,離明普照,光明之象。光明正大而有天下,謂之大有。 二爻具剛中之德,與六五之君,陰陽相應,能稱載天下之大任,輔佐天下之大業,恰

觀看全文 (121 字)

火天大有 » 初九卦象
2011/01/15 05:21
相識縣人永井某來,請占氣運,筮得大有之鼎。
卦曰大有,已兆資產豐足之象,可欣可喜。今得初爻,知為一時之初運,未得大利,若不思經營之難,稍涉驕盈,便干災害,萬宜戒慎。 就尊府論之,尊大人性情篤實,平時拮据勉勵,未能擴充家計。足下意猶未滿,欲發一

觀看全文 (210 字)

火天大有 » 初九卦象
2011/01/15 05:19
佐賀縣士族深江某,余之親友也。明治四年(1871),從事紙石灰等商業,來橫濱為奸商所敗。此人雖有才學,不慣商業,請余占後來氣運,筮得大有之鼎。
此卦大有,足見後運昌盛。今九居初爻,是將近運來之時,故不免為小人所害。雖近來有意外之損失,原來足下於商業本未慣習,雖有小害,未足咎也。 今謀出仕官途,將來必得升遷,但一值盛運,不思厥艱,咎必難免。惟

觀看全文 (151 字)

火雷噬嗑 » 上九卦象
2011/01/15 04:49
明治三十二年(1899)四月,某貴紳妻,初有孕,至臨月,逾期未產。為占其分娩,用《易》筮,得噬嗑之震。
噬嗑之卦,二陽在上下,一陽在三陰之間,即妊娠之象。今占分娩,見有滅耳之辭,是胎兒肥大,男與生產,恐相軋而傷其耳也。 後果此,婦臨蓐,久不得產,醫師見產婦不堪,將施行截開,漸而分娩。蓋嬰兒肥大,為產門

觀看全文 (111 字)

火雷噬嗑 » 六五卦象
2011/01/15 04:36
明治二十七年(1894)十二月,我海陸軍在清國山東省威海衛,清國軍艦據守要地防禦,我軍艦在港外,炮擊不得宜。是月二十日,余偶會土方宮內大臣於汽車中,大臣問余以威海衛戰況,余筮得噬嗑之無妄。
此卦為「頤中有物」之象,今清兵懲過日之敗,退守僻地,我海陸兵包圍清軍海軍,猶頤中有物也。今占得五爻,戰機正熟,擊敵之堅,可有意外之獲也。謂之「噬乾肉,得黃金」。雖所行為險,可保無害,謂之「貞厲,無咎」

觀看全文 (126 字)