Skip navigation
山地剝 » 六三卦象
2011/01/15 06:18
明治十七年(1884)冬,橫濱洋銀商某來,請占氣運,筮得剝之艮。
剝者山崩為地之卦,故曰剝。五陰漸長,將剝毀一陽,剝者,奪也,削也。 今占得三爻,三爻陰居陽位,與上一陽相應,是雖與群陰同黨,獨不與群陰同志,故「無咎」。猶是同此賣買, 而能獨出心裁,人棄我取,當必獲

觀看全文 (168 字)

1 山地剝 » 六二卦象
2011/01/15 06:16
有一紳士來,請占氣運,筮得剝之蒙。
此卦五陰剝一陽,故曰剝。二以陰居陰,本與五相應,欲同剝上爻,五爻以柔居陽,且與上比,不復剝上,二將並以剝五。 「辨」,為床之幹,「幹」,床兩邊也,故見二有兩邊並剝之心,是不願義理,只知剝人利己者也。

觀看全文 (155 字)

山地剝 » 初六卦象
2011/01/15 06:13
相識某商來,請占氣運,筮得剝之頤。
剝自下剝上,剝床以足,是下毀上,有奴僕毀主之象。 今占得初爻,知足下用人不當,防下有不安本分,逞強而輕蔑主人者。爻象如是,足下宜注意焉。 其人謝而歸,後聞知渠家雇人不下數十輩,因多不得力,主人擬減

觀看全文 (110 字)

火天大有 » 上九卦象
2011/01/15 05:47
明治十五年(1882),占某貴顯氣運,筮得大有之大壯。
此卦如日之輝天,五陽之眾賢輔翼之,得見大有之治。今占得此爻,積善積德,得自天佑,天下之事業,無不吉利,謂之「自天佑之,吉無不利」。 然此年某貴顯死去,以卦大有之終為歸魂,即謂之歸天也。

觀看全文 (76 字)

火天大有 » 六五卦象
2011/01/15 05:46
一日親友某來,請占氣運,筮得大有之乾。
此卦擬之於國家,六五柔中之君,備公明、正大、威信、溫和之德,與九二陰陽相應,與九四陰陽相比,統御眾陽,以保大有之治,以個人觀之亦同。 足下信用忠實之夥友,虛己而容人,以眾之喜為己之喜,以眾之憂為

觀看全文 (144 字)