Skip navigation
命理網論命平台 新功能:快速排盤 (方便手機用戶使用)
卦主
火水未濟 六五 象曰 君子之光,其暉吉也。
火水未濟 » 六五象曰
2011/01/24 09:54
《周易正義》6413-未濟六五 象辭

●[《象》曰:「君子之光」,其暉吉也。] [疏]正義曰: 「其暉吉」者,言君子之德,光暉著見,然後乃得吉也。

回應與討論