Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 玩爻象,其軍威之盛,有如水就下,沛然莫禦之勢。一戰平定,即當列土分封,建立屏藩。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在地上,無處不流通,商業亦以營商為利。比,親比也,得親比之人以共事,斯商業可垂永遠矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 建國封侯為士生榮顯之極品也;比反師,師上六曰「大君有命,開國承家」此之謂也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 是必低洼近水,亦比近貴人之宅。宅基大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 坤為地,為腹,坎為水,為心。恐是心腹水腫之症。諸侯能治國,猶醫能治病,宜切近求治。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 比,比好也,地與水,本相親比,占婚得此,必卜百年好合,且主貴。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,主貴。
顯示網友評論 :
第 8 卦 水地比
卦辭 比:吉。原筮元永貞,無咎。不寧方來,後夫凶。
彖曰 比,吉也,比,輔也,下順從也。原筮元永貞,無咎,以剛中也。不寧方來,上下應也。後夫凶,其道窮也。
象曰 地上有水,比﹔先王以建萬國,親諸侯。
上六
      爻辭: 比之無首,凶。
象曰: 比之無首,無所終也。
九五
  爻辭: 顯比,王用三驅,失前禽。邑人不誡,吉。
象曰: 顯比之吉,位正中也。舍逆取順,失前禽也。邑人不誡,上使中也。
六四
      爻辭: 外比之,貞吉。
象曰: 外比於賢,以從上也。
六三
      爻辭: 比之匪人。
象曰: 比之匪人,不亦傷乎!
六二
      爻辭: 比之自內,貞吉。
象曰: 比之自內,不自失也。
初六
      爻辭: 有孚比之,無咎。有孚盈缶,終來有他,吉。
象曰: 比之初六,有他吉也。