Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 玩爻象,其军威之盛,有如水就下,沛然莫御之势。一战平定,即当列土分封,建立屏藩。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 水在地上,无处不流通,商业亦以营商为利。比,亲比也,得亲比之人以共事,斯商业可垂永远矣。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 建国封侯为士生荣显之极品也;比反师,师上六曰「大君有命,开国承家」此之谓也。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 是必低洼近水,亦比近贵人之宅。宅基大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 坤为地,为腹,坎为水,为心。恐是心腹水肿之症。诸侯能治国,犹医能治病,宜切近求治。吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 比,比好也,地与水,本相亲比,占婚得此,必卜百年好合,且主贵。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女,主贵。
显示网友评论 :
第 8 卦 水地比
卦主
卦辞 比:吉。原筮元永贞,无咎。不宁方来,后夫凶。
彖曰 比,吉也,比,辅也,下顺从也。原筮元永贞,无咎,以刚中也。不宁方来,上下应也。后夫凶,其道穷也。
象曰 地上有水,比;先王以建万国,亲诸侯。
上六
      爻辞: 比之无首,凶。
象曰: 比之无首,无所终也。
九五
  爻辞: 显比,王用三驱,失前禽。邑人不诫,吉。
象曰: 显比之吉,位正中也。舍逆取顺,失前禽也。邑人不诫,上使中也。
六四
      爻辞: 外比之,贞吉。
象曰: 外比于贤,以从上也。
六三
      爻辞: 比之匪人。
象曰: 比之匪人,不亦伤乎!
六二
      爻辞: 比之自内,贞吉。
象曰: 比之自内,不自失也。
初六
      爻辞: 有孚比之,无咎。有孚盈缶,终来有他,吉。
象曰: 比之初六,有他吉也。