Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 卦以師名,爻義甚明,可就各爻推究,吉凶自驗。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 坤為財,為聚,坎為人,為納,自有容保之量。坎水在地中,為地所包容,財源如水,流而不息,可知商業之富有也,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 水在地中,猶士尚伏處,未顯達也,而其德量,自能包容民物,一經進用,如水之朝宗于海,敷施甚廣。「君子」者,有德有位之稱,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是必水滿腹脹之症。坎為心,為憂,宜息心調氣,解憂取樂,自愈。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 按坤坎互用,地水相親,是必舊親聯姻也。大吉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 7 卦 地水師
卦辭 師:貞,丈人,吉無咎。
彖曰 師,眾也,貞正也,能以眾正,可以王矣。剛中而應,行險而順,以此毒天下,而民從之,吉又何咎矣。
象曰 地中有水,師﹔君子以容民畜眾。
上六
      爻辭: 大君有命,開國承家,小人勿用。
象曰: 大君有命,以正功也;小人勿用,必亂邦也。
六五
      爻辭: 田有禽,利執言,無咎。長子帥師,弟子輿尸,貞凶。
象曰: 長子帥師,以中行也。弟子輿師,使不當也。
六四
      爻辭: 師左次,無咎。
象曰: 左次無咎,未失常也。
六三
      爻辭: 師或輿尸,凶。
象曰: 師或輿尸,大無功也。
九二
  爻辭: 在師中,吉無咎,王三錫命。
象曰: 在師中吉,承天寵也。王三錫命,懷萬邦也。
初六
      爻辭: 師出以律,否臧凶。
象曰: 師出以律,失律凶也。