Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 大難既平,大險既定,戰勝功成,還宜圖始保終,毋貽後患。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 目下貨物,得時得價,正當滿足,須留後步。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途全盛,盛極必衰,須防後患。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 居高思危,得防其終。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 有好合百年之兆。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 大病既痊,更宜自保。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 大廈既成,茍完茍合,貽謀孔遠。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 毋再涉訟。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 春夏生女,秋冬生男。
顯示網友評論 :
第 63 卦 水火既濟
卦辭 既濟:亨,小利貞,初吉終亂。
彖曰 既濟,亨,小者亨也。利貞,剛柔正而位當也。初吉,柔得中也。終止則亂,其道窮也。
象曰 水在火上,既濟﹔君子以思患而預防之。
上六
      爻辭: 濡其首,厲。
象曰: 濡其首厲,何可久也。
九五
  爻辭: 東鄰殺牛,不如西鄰之禴祭,實受其福。
象曰: 東鄰殺牛,不如西鄰之時也﹔實受其福,吉大來也。
六四
      爻辭: 繻有衣袽,終日戒。
象曰: 終日戒,有所疑也。
九三
  爻辭: 高宗伐鬼方,三年克之,小人勿用。
象曰: 三年克之,憊也。
六二
      爻辭: 婦喪其茀,勿逐,七日得。
象曰: 七日得,以中道也。
初九
  爻辭: 曳其輪,濡其尾,無咎。
象曰: 曳其輪,義無咎也。