Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 當以不嗜殺人為心,斯為心咸孚,所向無敵。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜仔細酌議,寬緩行事,斯得免害。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 「澤上有風」,防有風波之險。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 一時罪獄未平,功名難望。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 婚媾致寇,因之速獄,宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 危則危矣,一時生命可保。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 主有訟獄之災。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 一時未了。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 61 卦 風澤中孚
卦辭 中孚:豚魚吉,利涉大川,利貞。
彖曰 中孚,柔在內而剛得中。說而巽,孚,乃化邦也。豚魚吉,信及豚魚也。利涉大川,乘木舟虛也。中孚以利貞,乃應乎天也。
象曰 澤上有風,中孚﹔君子以議獄緩死。
上九
  爻辭: 翰音登于天,貞凶。
象曰: 翰音登于天,何可長也。
九五
  爻辭: 有孚攣如,無咎。
象曰: 有孚攣如,位正當也。
六四
      爻辭: 月幾望,馬匹亡,無咎。
象曰: 馬匹亡,絕類上也。
六三
      爻辭: 得敵,或鼓或罷,或泣或歌。
象曰: 可鼓或罷,位不當也。
九二
  爻辭: 鳴鶴在陰,其子和之,我有好爵,吾與爾靡之。
象曰: 其子和之,中心愿也。
初九
  爻辭: 虞吉,有他不燕。
象曰: 初九虞吉,志未變也。