Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 天乾也,乾為剛武,水坎也,坎為寇盜,故主訟事,亦主軍事。兩軍相違,以致成戰,而其所以相違者,則在未戰之始,故曰「君子以作事謀始」,即孔子慎戰之旨也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 訟卦內互離,離為資斧,外互巽,巽為商,有營商之義焉。營商之道,相合相成,相違則敗,且乾為始,坎為謀,故曰「作事謀始」。善其始,乃可圖其終,斯商業得久大矣,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 乾健也,坎險也,是乾欲進而陷於坎險,此功名之所以難也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病之始起,必由陰陽不和,不和則行違,行違則成疾。治之者,宜先慎乎始。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 婚姻者,合兩姓之好而成,有相合,無相違也。男有家,女有室,為人倫之始,故君子必求淑女,是謀始之道也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物在高處,墜落水中,不可復得。恐大有口舌之爭。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
顯示網友評論 :
第 6 卦 天水訟
卦辭 訟:有孚,窒。惕中吉。終凶。利見大人,不利涉大川。
彖曰 訟,上剛下險,險而健,訟。訟有孚窒,惕中吉,剛來而得中也。終凶﹔訟不可成也。利見大人﹔尚中正也。不利涉大川﹔入于淵也。
象曰 天與水違行,訟﹔君子以作事謀始。
上九
  爻辭: 或錫之鞶帶,終朝三褫之。
象曰: 以訟受服,亦不足敬也。
九五
  爻辭: 訟元吉。
象曰: 訟元吉,以中正也。
九四
  爻辭: 不克訟,復即命,渝安貞,吉。
象曰: 復即命,渝安貞﹔不失也。
六三
      爻辭: 食舊德,貞厲,終吉,或從王事,無成。
象曰: 食舊德,從上吉也。
九二
  爻辭: 不克訟,歸而逋,其邑人三百戶,無眚。
象曰: 不克訟,歸而逋也。自下訟上,患至掇也。
初六
      爻辭: 不永所事,小有言,終吉。
象曰: 不永所事,訟不可長也。雖有小言,其辯明也。