Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 天乾也,乾为刚武,水坎也,坎为寇盗,故主讼事,亦主军事。两军相违,以致成战,而其所以相违者,则在未战之始,故曰「君子以作事谋始」,即孔子慎战之旨也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 讼卦内互离,离为资斧,外互巽,巽为商,有营商之义焉。营商之道,相合相成,相违则败,且乾为始,坎为谋,故曰「作事谋始」。善其始,乃可图其终,斯商业得久大矣,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 乾健也,坎险也,是乾欲进而陷於坎险,此功名之所以难也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 病之始起,必由阴阳不和,不和则行违,行违则成疾。治之者,宜先慎乎始。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 婚姻者,合两姓之好而成,有相合,无相违也。男有家,女有室,为人伦之始,故君子必求淑女,是谋始之道也。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 物在高处,坠落水中,不可复得。恐大有口舌之争。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生男。
显示网友评论 :
第 6 卦 天水讼
卦主
卦辞 讼:有孚,窒。惕中吉。终凶。利见大人,不利涉大川。
彖曰 讼,上刚下险,险而健,讼。讼有孚窒,惕中吉,刚来而得中也。终凶;讼不可成也。利见大人;尚中正也。不利涉大川;入于渊也。
象曰 天与水违行,讼;君子以作事谋始。
上九
  爻辞: 或锡之鞶带,终朝三褫之。
象曰: 以讼受服,亦不足敬也。
九五
  爻辞: 讼元吉。
象曰: 讼元吉,以中正也。
九四
  爻辞: 不克讼,复即命,渝安贞,吉。
象曰: 复即命,渝安贞;不失也。
六三
      爻辞: 食旧德,贞厉,终吉,或从王事,无成。
象曰: 食旧德,从上吉也。
九二
  爻辞: 不克讼,归而逋,其邑人三百户,无眚。
象曰: 不克讼,归而逋也。自下讼上,患至掇也。
初六
      爻辞: 不永所事,小有言,终吉。
象曰: 不永所事,讼不可长也。虽有小言,其辩明也。