Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商業最宜隨機應變,聽命而行,斯可獲利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 軍令之行,捷如風火,令出唯行,無可遲疑。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 風從虎,有虎變之象焉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 為風飄失,須重番尋覓,或可復得。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運途順遂,百事盛宜。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 憑父母之命,媒妁之言,禮之正也。夫唱婦隨,百年偕老,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是風痹之症,須人扶持而行。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 須重申稟訴。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 57 卦 巽為風
卦辭 巽:小亨,利有攸往,利見大人。
彖曰 重巽以申命,剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛,是以小亨,利有攸往,利見大人。
象曰 隨風,巽﹔君子以申命行事。
上九
  爻辭: 巽在床下,喪其資斧,貞凶。
象曰: 巽在床下,上窮也。喪其資斧,正乎凶也。
九五
  爻辭: 貞吉悔亡,無不利。無初有終,先庚三日,後庚三日,吉。
象曰: 九五之吉,位正中也。
六四
      爻辭: 悔亡,田獲三品。
象曰: 田獲三品,有功也。
九三
  爻辭: 頻巽,吝。
象曰: 頻巽之吝,志窮也。
九二
  爻辭: 巽在床下,用史巫紛若,吉無咎。
象曰: 紛若之吉,得中也。
初六
      爻辭: 進退,利武人之貞。
象曰: 進退,志疑也。利武人之貞,志治也。