Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 商业最宜随机应变,听命而行,斯可获利。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 军令之行,捷如风火,令出唯行,无可迟疑。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 风从虎,有虎变之象焉。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 为风飘失,须重番寻觅,或可复得。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运途顺遂,百事盛宜。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 凭父母之命,媒妁之言,礼之正也。夫唱妇随,百年偕老,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是风痹之症,须人扶持而行。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 须重申禀诉。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
显示网友评论 :
第 57 卦 巽为风
卦主
卦辞 巽:小亨,利有攸往,利见大人。
彖曰 重巽以申命,刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚,是以小亨,利有攸往,利见大人。
象曰 随风,巽;君子以申命行事。
上九
  爻辞: 巽在床下,丧其资斧,贞凶。
象曰: 巽在床下,上穷也。丧其资斧,正乎凶也。
九五
  爻辞: 贞吉悔亡,无不利。无初有终,先庚三日,后庚三日,吉。
象曰: 九五之吉,位正中也。
六四
      爻辞: 悔亡,田获三品。
象曰: 田获三品,有功也。
九三
  爻辞: 频巽,吝。
象曰: 频巽之吝,志穷也。
九二
  爻辞: 巽在床下,用史巫纷若,吉无咎。
象曰: 纷若之吉,得中也。
初六
      爻辞: 进退,利武人之贞。
象曰: 进退,志疑也。利武人之贞,志治也。