Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜出外販運,隨來隨售,不可留積。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 須用火攻。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 火在山上,光明遠燭之象,升用在即。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 慎防火災。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 運未全盛,宜明以察之,慎以防之,即有災害,可隨即解脫。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日可成。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火上炎之症,其勢可危,生死在即,宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即日可了。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 下半月生男,上半月生女。
顯示網友評論 :
第 56 卦 火山旅
卦辭 旅:小亨,旅貞吉。
彖曰 旅,小亨,柔得中乎外,而順乎剛,止而麗乎明,是以小亨,旅貞吉也。旅之時義大矣哉!
象曰 山上有火,旅﹔君子以明慎用刑,而不留獄。
上九
  爻辭: 鳥焚其巢,旅人先笑後號啕。喪牛于易,凶。
象曰: 以旅在上,其義焚也。喪牛于易,終莫之聞也。
六五
      爻辭: 射雉一矢亡,終以譽命。
象曰: 終以譽命,上逮也。
九四
  爻辭: 旅于處,得其資斧,我心不快。
象曰: 旅于處,未得位也。得其資斧,心未快也。
九三
  爻辭: 旅焚其次,喪其童僕,貞厲。
象曰: 旅焚其次,亦以傷矣。以旅與下,其義喪也。
六二
      爻辭: 旅即次,懷其資,得童僕,貞。
象曰: 得童僕貞,終無尤也。
初六
      爻辭: 旅瑣瑣,斯其所取災。
象曰: 旅瑣瑣,志窮災也。