Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 宜出外贩运,随来随售,不可留积。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 须用火攻。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 火在山上,光明远烛之象,升用在即。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 慎防火灾。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 运未全盛,宜明以察之,慎以防之,即有灾害,可随即解脱。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 即日可成。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火上炎之症,其势可危,生死在即,宜慎。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 即日可了。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 即归。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 下半月生男,上半月生女。
显示网友评论 :
第 56 卦 火山旅
卦辞 旅:小亨,旅贞吉。
彖曰 旅,小亨,柔得中乎外,而顺乎刚,止而丽乎明,是以小亨,旅贞吉也。旅之时义大矣哉!
象曰 山上有火,旅;君子以明慎用刑,而不留狱。
上九
  爻辞: 鸟焚其巢,旅人先笑后号啕。丧牛于易,凶。
象曰: 以旅在上,其义焚也。丧牛于易,终莫之闻也。
六五
      爻辞: 射雉一矢亡,终以誉命。
象曰: 终以誉命,上逮也。
九四
  爻辞: 旅于处,得其资斧,我心不快。
象曰: 旅于处,未得位也。得其资斧,心未快也。
九三
  爻辞: 旅焚其次,丧其童仆,贞厉。
象曰: 旅焚其次,亦以伤矣。以旅与下,其义丧也。
六二
      爻辞: 旅即次,怀其资,得童仆,贞。
象曰: 得童仆贞,终无尤也。
初六
      爻辞: 旅琐琐,斯其所取灾。
象曰: 旅琐琐,志穷灾也。