Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 財利豐盛,但需公平謹守,否則恐有訟獄牽連。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 雷電皆至,見兵威顯赫,聲勢遠揚,攻戰必克。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 雷電有威名發達之象,宜任刑官。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 宅向東南,財氣頗豐。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 氣運旺盛,但當豐不忘歉,斯豐可長保矣。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 世稱雷為公,電為母,是天合也。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝火上升之症,宜泄肝瀉火之劑,尤宜靜養。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 失物 皆速追究,可得。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 防有訟事糾纏。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 單月生男,雙月生女。
顯示網友評論 :
第 55 卦 雷火豐
卦辭 豐:亨,王假之,勿憂,宜日中。
彖曰 豐,大也。明以動,故豐。王假之,尚大也。勿憂宜日中,宜照天下也。日中則昃,月盈則食,天地盈虛,與時消息,而況人於人乎?況於鬼神乎?
象曰 雷電皆至,豐﹔君子以折獄致刑。
上六
      爻辭: 豐其屋,蔀其家,窺其戶,闃其無人,三歲不覿,凶。
象曰: 豐其屋,天際翔也。窺其戶,闃其無人,自藏也。
六五
      爻辭: 來章,有慶譽,吉。
象曰: 六五之吉,有慶也。
九四
  爻辭: 豐其蔀,日中見斗,遇其夷主,吉。
象曰: 豐其蔀,位不當也。日中見斗,幽不明也。遇其夷主,吉﹔行也。
九三
  爻辭: 豐其沛,日中見昧,折其右肱,無咎。
象曰: 豐其沛,不可大事也。折其右肱,終不可用也。
六二
      爻辭: 豐其蔀,日中見斗,往得疑疾,有孚發若,吉。
象曰: 有孚發若,信以發志也。
初九
  爻辭: 遇其配主,雖旬無咎,往有尚。
象曰: 雖旬無咎,過旬災也。