Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 山藏貨財,木能生發,且巽為商,利市三倍,得此卦象,自必能逐漸得利也。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 防三軍前進,在深山茂林之處,有敵兵埋伏。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 足膺賢才之選。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 必是德門仁里,君子居之。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 如木在高山,得逢春生發之象。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 必是賢德淑女,是以君子好逑。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是木克土之症,宜安居調養。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 望前生者男,望後生者女。
顯示網友評論 :
第 53 卦 風山漸
卦辭 漸:女歸吉,利貞。
彖曰 漸之進也,女歸吉也。進得位,往有功也。進以正,可以正邦也。其位剛,得中也。止而巽,動不窮也。
象曰 山上有木,漸﹔君子以居賢德,善俗。
上九
  爻辭: 鴻漸于逵,其羽可用為儀,吉。
象曰: 其羽可用為儀,吉﹔不可亂也。
九五
  爻辭: 鴻漸于陵,婦三歲不孕,終莫之勝,吉。
象曰: 終莫之勝,吉﹔得所愿也。
六四
      爻辭: 鴻漸于木,或得其桷,無咎。
象曰: 或得其桷,順以巽也。
九三
  爻辭: 鴻漸于陸,夫征不復,婦孕不育,凶﹔利御寇。
象曰: 夫征不復,離群醜也。婦孕不育,失其道也。利用御寇,順相保也。
六二
      爻辭: 鴻漸于磐,飲食衎衎,吉。
象曰: 飲食衎衎,不素飽也。
初六
      爻辭: 鴻漸于干,小子厲,有言,無咎。
象曰: 小子之厲,義無咎也。