Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 踐主帥之位,率三軍之命,正有如火如荼之勢,馬到成功,此其時也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 木生火,鼎烹物,得其自然之利,可不勞而獲也。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 木上升,火上炎,有日進日上之象,大可成事立業。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 火勢正旺,一時未得罷休,宜定心安命,自然得直。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 貴不可言。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 爻為相生,鼎為重器,必是正配,又得內助。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 必是肝火上衝之症,宜以泄肝順氣治之。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 防有祝融之災,宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 50 卦 火風鼎
卦辭 鼎:元吉,亨。
彖曰 鼎,象也。以木巽火,亨飪也。聖人亨以享上帝,而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明,柔進而上行,得中而應乎剛,是以元亨。
象曰 木上有火,鼎﹔君子以正位凝命。
上九
  爻辭: 鼎玉鉉,大吉,無不利。
象曰: 玉鉉在上,剛柔節也。
六五
      爻辭: 鼎黃耳金鉉,利貞。
象曰: 鼎黃耳,中以為實也。
九四
  爻辭: 鼎折足,覆公餗,其形渥,凶。
象曰: 覆公餗,信如何也。
九三
  爻辭: 鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨虧悔,終吉。
象曰: 鼎耳革,失其義也。
九二
  爻辭: 鼎有實,我仇有疾,不我能即,吉。
象曰: 鼎有實,慎所之也。我仇有疾,終無尤也。
初六
      爻辭: 鼎顛趾,利出否,得妾以其子,無咎。
象曰: 鼎顛趾,未悖也。利出否,以從貴也。