Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 屯兵之地,防溪谷林木間著火,最宜謹慎。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 兌為金,金入火則金熔矣,消耗之象。宜遷地貿易,乃可無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 譬如有水之處,忽而出火,是氣運之反常也,宜順時改變乃吉。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 龍門變化,燒尾之象,吉。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 卦体上澤下火,澤有火,是水為火所制,夫為妻所制也。革者有出妻改娶之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 此宅防有火災,急宜改遷。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 腎水枯凅,肝火上炎之症,宜改延良醫,順時調養。
 • 來源 : 高島吞象
  爭論 訟事 此事本無中生有,災自外來。宜改易訟詞,揆度時日,其辯自明,其訟得直。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。凡占此卦,皆女象,唯出月過時,變則成男。
顯示網友評論 :
第 49 卦 澤火革
卦辭 革:己日乃孚,元亨利貞,悔亡。
彖曰 革,水火相息,二女同居,其志不相得,曰革。己日乃孚﹔革而信也。文明以說,大亨以正,革而當,其悔乃亡。天地革而四時成,湯武革命,順乎天而應乎人,革之時義大矣哉!
象曰 澤中有火,革﹔君子以治歷明時。
上六
      爻辭: 君子豹變,小人革面,征凶,居貞吉。
象曰: 君子豹變,其文蔚也。小人革面,順以從君也。
九五
  爻辭: 大人虎變,未占有孚。
象曰: 大人虎變,其文炳也。
九四
  爻辭: 悔亡,有孚改命,吉。
象曰: 改命之吉,信志也。
九三
  爻辭: 征凶,貞厲,革言三就,有孚。
象曰: 革言三就,又何之矣。
六二
      爻辭: 己日乃革之,征吉,無咎。
象曰: 己日革之,行有嘉也。
初九
  爻辭: 鞏用黃牛之革。
象曰: 鞏用黃牛,不可以有為也。