Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 宜平地架列木梯,可登高攻城。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 積累錙銖,再可漸成富饒巨室。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 得春生之氣,運途當日進日盛。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 有指日高升之象。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家業 此宅初時低小,近將改造大廈。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 是肝木春旺之症,若不順氣寬養,勢將日積日重,頗為可危。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 一路順風,且積蓄頗豐。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 貨價 有逐步騰貴之象。
 • 來源 : 高島吞象
  其他 秋收 風調雨順,年谷豐登。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚嫁 順為婦德,有以妾作嫡之象。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 46 卦 地風升
卦辭 升:元亨,用見大人,勿恤,南征吉。
彖曰 柔以時升,巽而順,剛中而應,是以大亨。用見大人,勿恤﹔有慶也。南征吉,志行也。
象曰 地中生木,升﹔君子以順德,積小以高大。
上六
      爻辭: 冥升,利于不息之貞。
象曰: 冥升在上,消不富也。
六五
      爻辭: 貞吉,升階。
象曰: 貞吉升階,大得志也。
六四
      爻辭: 王用亨于岐山,吉無咎。
象曰: 王用亨于岐山,順事也。
九三
  爻辭: 升虛邑。
象曰: 升虛邑,無所疑也。
九二
  爻辭: 孚乃利用禴,無咎。
象曰: 九二之孚,有喜也。
初六
      爻辭: 允升,大吉。
象曰: 允升大吉,上合志也。