Skip navigation
 • 來源 : 高島吞象
  其他 戰征 兵凶器,戰危事,惟能臨事而懼,好謀而成,可無意外之虞也。
 • 來源 : 高島吞象
  商業 營商 萃有財聚之象,然聚必有散,盈必有虧,亦理之循環,所當時時預防。
 • 來源 : 高島吞象
  一般 時運 氣運平順,但能安不忘危,自得歡樂無憂。
 • 來源 : 高島吞象
  求職 功名 宜於武功得名。
 • 來源 : 高島吞象
  感情 婚姻 「非寇婚媾」,易每以寇婚對言,蓋防兵禍,猶防女禍也。唯能預防,自可無咎。
 • 來源 : 高島吞象
  風水 家宅 澤上于地,防有大水入屋之象。
 • 來源 : 高島吞象
  健康 疾病 防胸腹有水脹之症,宜預為調治。
 • 來源 : 高島吞象
  搜尋 行人 中途兵阻,一時難歸。
 • 來源 : 高島吞象
  懷孕 六甲 生女。
顯示網友評論 :
第 45 卦 澤地萃
卦辭 萃:亨。王假有廟,利見大人,亨,利貞。用大牲吉,利有攸往。
彖曰 萃,聚也﹔順以說,剛中而應,故聚也。王假有廟,致孝享也。利見大人亨,聚以正也。用大牲吉,利有攸往,順天命也。觀其所聚,而天地萬物之情可見矣。
象曰 澤上於地,萃﹔君子以除戎器,戒不虞。
上六
      爻辭: 齍咨涕洟,無咎。
象曰: 齍咨涕洟,未安上也。
九五
  爻辭: 萃有位,無咎。匪孚,元永貞,悔亡。
象曰: 萃有位,志未光也。
九四
  爻辭: 大吉,無咎。
象曰: 大吉無咎,位不當也。
六三
      爻辭: 萃如,嗟如,無攸利,往無咎,小吝。
象曰: 往無咎,上巽也。
六二
      爻辭: 引吉,無咎,孚乃利用禴。
象曰: 引吉無咎,中未變也。
初六
      爻辭: 有孚不終,乃亂乃萃,若號一握為笑,勿恤,往無咎。
象曰: 乃亂乃萃,其志亂也。